17. září–15. října 2021
Globální formát
Mezinárodní škola mistrů IPWeek 2021
Je rozvoj výrobních mistrů omezen rámcem vaší společnosti?
Přejděte na globální úroveň!
Mezinárodní týden produktivity IPWeek 2021 opět boří stereotypy a otevírá Mezinárodní školu mistrů!

Zveme Vás k účasti v Mezinárodní škole mistrů IPWeek 2021, která se koná pod heslem "Mistr jako lídr změn" a spojuje v interaktivní EdTech-interakci stovky mistrů, mentorů a řečníků z různých společností a zemí.

Co je co v Průmyslu 4.0, jak se mění práce mistra v kyberfyzikálních procesech, jaké nové úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vznikají s nástupem robotů a automatizace, jak rozvíjet vlastní kompetence a zvládat duševní zdraví v podmínkách digitální zátěže - to jsou speciální témata Školy mistrů IPWeek 2021.


Práce Školy mistrů IPWeek je založena na principu benchmark vzdělávání: výukový obsah, videohodiny z gemby. Společnosti, členové komunity Best Practice, poskytují řečníky a organizační výbor IPWeek 2021 sestavuje program a vybírá tutory a tlumočníky pro každou skupinu účastníků.

Metodika a program Mezinárodní školy mistrů IPWeek 2021

Digitální ekosystém IPWeek 2021 umožní každému účastníkovi se zapojit do aktivní interakce, zajistí virtuální cestování po místech výroby, diskutovat o aktuálních tématech s kolegy z různých zemí, otestovat si své znalosti a získat prodloužený přístup k učebním materiálům a videím.

Mistři v Mezinárodní škole IPWeek 2021:

účastní se virtuálních zasedání a pracují s tutorem (3 krát výuka po 4 hodinách vždy v pátek)

studují místa výroby online a zkušenosti společností z různých zemí

plní domácí úkoly, pracují na projektech a připravují vystoupení na Mezinárodní konferenci mistrů

častní se Mezinárodní konference mistrů a programu IPWeek 2021

složí zkoušku a obdrží certifikát International Productivity Academy (Česká republika)
recenze účastníků Mezinárodní školy mistrů
Tematický plán Mezinárodní školy mistrů IPWeek 2021
Modernímu mistrovi společnosti, která se vydala na cestu digitální transformace, nestačí pouze znalosti z oblasti provozního řízení a štíhlé výroby. Práce a rozvoj kompetencí mistrů v podmínkách digitální transformace společností jsou průřezovým tématem Mezinárodní školy mistrů IPWeek 2021. V programu bude:
1
Role mistra v moderní výrobě: od úzké funkčnosti k vedoucí pozici u změn
2
Jak Průmysl 4.0 a Digital Lean mění výrobu
3
Základní dovednosti štíhlé výroby pro mistry a Lean-nástroje mistrů
4
Jak strach a odpor zaměstnanců přeměnit na tvůrčí spolupráci. Metodika TWI
5
Komunikace v práci mistra: přesvědčování, rozvíjející se zpětná vazba, konstruktivní kritika a základy veřejného vystupování
6
Profesní kariéra mistra: seberozvoj a trajektorie profesní realizace
Virtuální workshopy z gemba společností
Alfmeier, ERG, TechnoNICOL, Nornickel, Siemens, seznam se upřesňuje
samostatná práce
Program předpokládá samostatnou práci účastníků na projektech a přípravu vystoupení na Mezinárodní konferenci mistrů IPWeek 2021.


digitální ekosystém IPWeek 2021
poskytuje všechny možnosti pro ponoření se do interaktivního vzdělávacího prostředí.
Online platforma Mezinárodní školy mistrů s virtuální učebnou pro každou skupinu (přístup 24 hodin 7 dnů v týdnu nezávisle na časové pásmu).
Materiály řečníků, pracovních skupin, videonahrávky seminářů a workshopů z gemby.
Knihovna materiálů a doplňkové literatury pro mistry.


rozvrh školy mistrů
17. září.
17. září.
Organizační konference a testování přístupu k digitálním zdrojům pro výuku
24. září
24. září
Výuka 4 hodiny. Plnění domácích úkolů a projektů v průběhu týdne
1. října
1. října
Výuka 4 hodiny. Plnění domácích úkolů a projektů v průběhu týdne
8. října
8. října
Výuka 4 hodiny. Plnění domácích úkolů a projektů v průběhu týdne
11.–13. října
11.–13. října
Účast v konferenčním programu IPWeek 2021. Konzultace s tutorem
14. října
14. října
Zkouška
15. října
15. října
Účast v Mezinárodní konferenci mistrů a slavnostním zakončení IPWeek 2021

Doba práce každé skupiny bude stanovena s ohledem na časové pásmo společnosti.

řečníci a tutoři mezinárodní školy mistrů ipweek 2021
Seznam řečníků se upřesňuje
Alexey Samoshilov,
Siemens, Německo-Rusko
Anna Bryukhanova 
Centrum pro rozvoj výrobních systémů. Rusko
Yegor Rybin
Nornickel, Rusko
Inna Traud
ODW-Elektrik, Německo-Ukrajina
Ota Koukolik
Alfmeier, Německo-Česká republika
Pavel Pashkov
Technonicol, Rusko
organizace účasti

Skupiny posluchačů se sestavují na základě firemní účasti. Složení jedné firemní skupiny – max. 15 členů, je možná účast několika skupin z jedné společnosti. Pro každou skupinu se vytváří kastomizovaná část programu, v souladu s aktuálními úkoly, časovým pásmem a vybírá se tutor.

účastnický poplatek

Účastnický poplatek skupiny max. 15 členů činí 9500 EUR za skupinu.
Při volbě korporativního účastnického balíčku účasti v akcích IPWeek 2021 se cena určuje vybraným balíčkem účasti.

co zahrnuje účastnický poplatek

Cena zahrnuje výuku dle programu, práci online tutora připojeného ke skupině, kontrolu domácích úkolů a konzultace projektů, přípravu na vystoupení na Mezinárodní konferenci mistrů, účast ve vzdělávacím a konferenčním programu IPWeek 2021, a také prodloužený přístup k materiálům Školy a IPWeek 2021 do 10. ledna 2022.
© International Productivity Academy 2021 Uzbecka 1463/1, Vrsovice, Prague 10 101 00 Czech Republic
Made on
Tilda